Update tegemoetkoming co-assistenten

Na de motie in de Tweede Kamer en de brief die gestuurd werd namens de fracties van D66 en GroenLinks van de OCW-commissie in de Eerste Kamer is door minister Bussemaker nagedacht over een tegemoetkoming voor coassistenten geneeskunde. Vandaag stuurde zij daarover een brief naar zowel de Tweede als de Eerste Kamer. Daarin schrijft ze: ‘Ik zal in een nadere analyse bezien of er inderdaad aanleiding is om voor deze groep een speciale regeling te treffen, passend bij de karakteristieken van ons stelsel van studiefinanciering. Ik zal daarbij de door de leden van de D66-fractie gevraagde berekening als basis gebruiken: welke additionele studieschuld ontstaat er voor geneeskundestudenten in hun coschapfase door het wegvallen van de basisbeurs, en hoe verhoudt deze zich tot hun relatief gunstige toekomstige inkomensperspectieven?’
In het eerste kwartaal van 2016 volgt meer informatie hierover.
Tevens vermeld ze in haar brief dat coassistenten geen stagevergoeding moeten krijgen, omdat ze geen productieve arbeid leveren tijdens de coschappen. Een coassistent kost geld voor een ziekenhuis en wanneer deze kosten verder stijgen door een stagevergoeding, vergoed vanuit het ziekenhuis zelf, zal de bereidheid van ziekenhuizen om coschappen aan te bieden afnemen.

Kortom: Ondanks de eerdere ‘nee’ van de minister gaat ze nu toch kijken of er een realistisch alternatief is.
Zodra we meer weten over de nadere analyse horen jullie het natuurlijk z.s.m.

Voor de hele brief: www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2015Z24714&did=2015D50029

Op de site van de Eerste Kamer zijn alle stukken betreffende dit onderwerp te vinden onder T02062

Leave a Reply