Promotiewerkzaamheden tellen mee voor herregistratie

GOED NIEUWS VOOR ARTS-PROMOVENDI!

Promotiewerkzaamheden tellen mee als gelijkgestelde werkzaamheden voor herregistratie in het BIG-register.

In het afgelopen jaar hebben het LMSO, het LOCA en De Geneeskundestudent het probleem van arts-promovendi m.b.t. herregistratie in het BIG-register aangekaart bij minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De werkzaamheden van promovendi werden namelijk niet genoemd als relevante werkervaring in het concept beoordelingskader om in aanmerking te komen voor herregistratie. Dat zou voor veel promovendi betekenen dat ze niet aan de eisen zouden voldoen voor herregistratie binnen 5 jaar.

Afgelopen december heeft het LMSO, als één van de landelijke studentgeledingen, samen met de NFU, het KNMG en het PNN bij het ministerie van VWS aan tafel gezeten om mogelijke oplossingen te bespreken voor promovendi.

Vandaag is het definitieve beoordelingskader gepubliceerd. Hierin noemt minister Schippers haar voornemen om promotiewerkzaamheden van een arts-onderzoeker aan te merken als gelijkgestelde werkzaamheden. Arts-promovendi komen nu dus ook in aanmerking voor herregistratie. Fantastisch nieuws dus! -met Diba Latifi, Roel Wouters, Edwin Duijzer en Ilse Wissink

https://www.bigregister.nl/doc/pdf/2016_BK%20Artsen_44602.pdf

Leave a Reply