Geneeskundestudenten teleurgesteld over opstelling Bussemaker

Geneeskundestudenten pleiten al geruime tijd, met brede steun, voor een tegemoetkoming voor masterstudenten geneeskunde. De studenten zijn dan ook zeer teleurgesteld dat

Minister Bussemaker van OCW hier geen reden toe ziet. Volgens de geneeskundestudenten doet zij dit op grond van onjuiste argumentatie. De Minister lijkt zich onvoldoende bewust van wat het lopen van coschappen allemaal inhoudt. Het LMSO, LOCA en De Geneeskundestudent nodigen de Minister dan ook opnieuw uit om met hen om tafel te gaan.

Ondanks volle studieweken, waarnaast het onmogelijk is om een bijbaan te hebben, ontvangen geneeskundestudenten in hun coschapsfase geen tegemoetkoming. Met de invoering van het leenstelsel worden de studenten dus dubbel benadeeld: naast het feit dat ze geen extra inkomsten kunnen verdienen, worden geneeskundestudenten ook gedwongen om een forse studieschuld op te bouwen door de driejarige master.

Het LMSO, LOCA en De Geneeskundestudent dringen al langere tijd bij de politiek aan op een oplossing voor dit probleem. Minister Bussemaker is hiertoe echter niet bereid, zoals zij laat weten in haar brief aan de Tweede Kamer van 5 april.

Uit de argumentatie in de brief blijkt dat de Minister onvoldoende op de hoogte is van het feit dat coassistenten volle studieweken hebben en dat zij hierdoor geen bijbaan kunnen hebben. In de brief wordt zonder gedegen onderbouwing of referentie aangegeven dat geneeskundestudenten twee extra jaren een bedrag van 290 euro per maand zullen lenen. Een bedrag dat volgens de Minister, bij afwezigheid van andere inkomsten, ook nog eens voldoende zou moeten zijn om maandelijks de kosten voor studeren, zoals huur, eten en collegegeld, te betalen.

 Met haar reactie gaat de Minister volkomen voorbij aan de enorme steun voor een tegemoetkoming voor coassistenten. Deze steun bleek onder andere uit de 22.000 handtekeningen voor de petitie ‘Masterstudent geneeskunde dupe van het nieuwe leenstelsel’. De petitie werd afgelopen oktober aan de Tweede Kamer aangeboden en leidde tot meerdere vragen van Kamerleden.

Het LMSO, LOCA en De Geneeskundestudent zullen opnieuw de politiek benaderen ter voorbereiding op de behandeling van de brief in de Tweede Kamer. Ook worden de Minister en haar Ministerie opnieuw uitgenodigd om met geneeskundestudenten in gesprek te gaan om een beter beeld te krijgen wat het lopen van coschappen inhoudt en waarom dat in het huidige leenstelsel tot problemen leidt.

De tegemoetkoming voor geneeskundestudenten in hun co-schapsfase blijft hoog op de agenda staan van het LMSO, LOCA en De Geneeskundestudent en wij zullen ons hier dan ook onverminderd voor blijven inzetten.

Voor vragen kan er contact opgenomen worden met Rob van Gassel, vertegenwoordiger werkgroep LMSO, LOCA en De Geneeskundestudent via rob.van.gassel@degeneeskundestudent.nl.

Leave a Reply