Diergeneeskunde

De driejarige bacheloropleiding Diergeneeskunde bestaat uit twee delen: de major en de profileringsruimte. In de major, die het overgrote deel van de opleiding uitmaakt (165 studiepunten) zijn alle verplichte vakken opgenomen. In de profileringsruimte (15 studiepunten) kun je enkele vakken volgen die passen bij jouw specifieke interesses en ambities. Denk hierbij aan de keuzevakken herpetologie (amfibieën en reptielen), wildlife health of infectieziekten.

In het eerste jaar van de bachelor krijg je een algemene basis: het bouwplan. In dit bouwplan leer je de grondbeginselen kennen van een aantal belangrijke structuren en processen in het dierlijk lichaam. Je onderzoekt hoe dieren eruitzien op het niveau van cellen en moleculen, maar ook de manier waarop grote groepen dieren zich gedragen en voortplanten. In het laatste deel van jaar 1 en in de jaren 2 en 3 krijg je thematisch onderwijs waarin diersoortoverschrijdend inzicht in gezonde en zieke dieren centraal staat.

In het meeste onderwijs worden cases (praktijkgevallen, probleemschetsen, onderzoekssituaties) gebruikt om je te leren om probleemgeoriënteerd en klinisch te redeneren. Je oefent voor je rol als dierenarts door beargumenteerde beslissingen te nemen en je oordelen en adviezen te onderbouwen. Het vermogen om klinisch te redeneren wordt getoetst via zowel tentamens en werkstukken, als praktijkopdrachten en presentaties.

Naast de medische kant in het onderwijs is er veel aandacht voor het ontwikkelen van je communicatieve vaardigheden, professionele ontwikkeling en wetenschappelijke vorming in praktijk en onderzoek.

De faculteit Diergeneeskunde heeft met een aantal buitenlandse instellingen overeenkomsten gesloten. Bij de international officers kunnen studenten Diergeneeskunde terecht met plannen om een deel van hun studie in het buitenland te volgen. Denk hierbij met name aan de onderzoeksstage en/of vervangende keuze-coschappen tijdens je master. Van alle eerstejaars diergeneeskundestudenten in Utrecht, gaat 95% door naar het tweede studiejaar. Van degenen die door gaan naar het tweede studiejaar, haalt in Utrecht 73% binnen vier jaar zijn diploma.

De medezeggenschap
De Studentenraad behartigt de belangen van de veterinaire studenten op faculteitspolitiek terrein. Dat wil zeggen: alles wat te maken heeft met onderwijs en studiefaciliteiten, maar ook met andere zaken, buiten het onderwijs zelf, die met de faculteit Diergeneeskunde te maken hebben.

De Studentenraad is het overkoepelende orgaan van alle studentenvertegenwoordigers in de faculteitsorganen en is daarmee opinievormend. Alle jaarkernen en masterkernen zijn vertegenwoordigd, net als de D.S.K., Board of Studies, Faculteitsraad, Opleidingscommissie en het Faculteitsbestuur.

Het is de bedoeling dat in de vergaderingen van de Studentenraad onderwijsproblemen worden gesignaleerd en geëvalueerd en dat het standpunt van de veterinaire studenten naar voren komt. Elke student is dus ook welkom op de tweewekelijkse vergaderingen. De notulen worden, naast het DSK-bord in het Androclusgebouw, ook in de klinieken op de prikborden gehangen. Hierin wordt ook de eerstvolgende vergadering vermeld.

De Studentenraad voert ook iedere maand overleg met Marlise Mensink, hoofd OSZ. Tijdens deze gesprekken worden de actuele zaken die in het onderwijs spelen besproken, problemen geëvalueerd en wordt tot oplossingen gekomen. Ook worden hierbij de jaarkernzaken besproken.

Naast deze vergaderingen draagt de Studentenraad ook bij aan de mastervoorlichtingsavond en organiseert ze ieder jaar het besturenweekend.

Stuur gerust een e-mail naar studentenraad.vet@uu.nl

Diergeneeskunde