Leids Universitair Medisch Centrum

Elk jaar stromen er 315 studenten in het Leidse Geneeskundecurriculum, via de numerus fixus. Het LUMC biedt twee universitaire opleidingen aan: Geneeskunde en Biomedische wetenschappen. Van beide studies zijn er twee centrale personen aanspreekpunt voor de studenten en samen met de studentadviseur van het Raad van Bestuur, vervullen zij de studentenmedezeggenschap. Daarnaast bestaat ook de studentenraad, welke naast de wettelijke verplichtingen, ook zelf standpunten kan aandragen.

Speerpunten
In Leiden is het onderwijs gebaseerd op werkgroepen met inhoudelijk ondersteunende werkgroepbegeleiders. De opgedane kennis tijdens de hoorcolleges worden in combinatie met zelfstudie gebruikt om de werkgroep te volgen. Daarnaast kan in Leiden de student zelf aan de slag. Zo wordt onderzoek tijdens de opleiding zeer aangemoedigd om de wetenschappelijke ontwikkeling van studenten te stimuleren. In de bachelor is er een moment van vrije keuzeruimte: de halve minoren (de eerste tien weken van het derde jaar). Het LUMC zelf biedt ongeveer 15 halve minoren aan; daarnaast zijn er nog halve minoren van de Universiteit Leiden en het Erasmus MC die standaard goedgekeurd zijn. Er kunnen ook andere halve minoren/vakken gevolgd worden, mits dit goedgekeurd wordt door de examencomissie. Met een halve minor is het mogelijk om naar Cuba, Edinbourgh of Indonesie te reizen.

Decentrale selectie
Het traject rondom Pre-University College blijft bestaan; daarnaast zal alles echter decentraal lopen. Meer informatie: http://www.iclon.leidenuniv.nl/vwo-wo/pre/leerlingen/

Aanspreekpunten in de medezeggenschap
lidgnk@mfls.nl Lid onderwijs Geneeskunde van de M.F.L.S.
assessor@lumc.nl student adviseur Raad van Bestuur

Voor vragen over het studeren van Geneeskunde in Leiden verwijzen wij door naar www.studereninleiden.nl

LUMC