Historie

Het LMSO is in 1999 opgericht onder de naam Studentbestuursleden Overleg Geneeskunde. Oorspronkelijk had het SOG voornamelijk een platformfunctie. Studentassessoren van de acht medische faculteiten wisselden onderling kennis en ervaringen uit. In de loop der jaren is het SOG zich ook bezig gaan houden met landelijke zaken en hebben ook studenten met andere functies zitting genomen. Om deze verandering kracht bij te zetten is de naam in 2005 veranderd in het Landelijk Medisch Studenten Overleg (LMSO).