Partners van het LMSO

Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)

Het LMSO staat in nauw contact met de NFU. Dit gebeurt door een regelmatig overleg en een goed contact met de voorzitter en de secretaris van de commissie Onderzoek en Onderwijs. Deze commissie bestaat uit de decanen van de acht geneeskunde opleidingen en wordt voorgezeten door een van hen. Daarnaast is er regelmatig overleg met de Onderwijscommissie Geneeskunde (OCG), waarin de opleidingsdirecteuren samen komen.

Om de belangen van de studenten extra te benadrukken zijn er elk jaar leden van het LMSO aanwezig bij de zogenoemde retraite van de NFU waar verschillende onderwerpen rondom zorg, onderwijs en onderzoek worden besproken. Er worden hier vanuit het LMSO en het Landelijke Overleg Co-assistenten (LOCA) presentaties gehouden voor de decanen.

Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs

De NVMO is in 1972 opgericht en is de vereniging voor iedereen die betrokken is bij de ontwikkeling of onderzoek van onderwijs en opleidingen in de gezondheidszorg in de meest ruime zin. De vereniging heeft naast leden in de UMC’s en niet-academische ziekenhuizen ook leden in de faculteiten Tandheelkunde en Diergeneeskunde en in Hogescholen met opleidingen voor verpleegkunde, verloskunde en fysiotherapie en daarbuiten. Het tijdschrift Perspectives on Medical Education, het jaarlijks terugkerende NVMO Congres en de activiteiten van de Werkgroepen vormen belangrijke pijlers van de vereniging.

Twee studentleden hebben namens het LMSO zitting in het bestuur van het NVMO. Zij vergaderen mee met het NVMO-bestuur en organiseren daarnaast een tweetal workshops voor studenten voorafgaand aan het jaarlijkse NVMO-congres. Op deze manier houdt het LMSO zich niet alleen bestuurlijk met het medisch onderwijs bezig, maar ook inhoudelijk.

Landelijke Overleg Co-assistenten

Het Landelijke Overleg Co-Assistenten (LOCA) is de overkoepelende belangenorganisatie van co-assistenten. Het doel van het LOCA is om de krachten van co-assistenten te bundelen, zodat problemen die bij meerdere faculteiten spelen aangepakt kunnen worden. Op die manier streeft het LOCA ernaar om de kwaliteit van de Master geneeskunde te optimaliseren.

Het LOCA onderhoudt intensief contact met vertegenwoordigers van de co- en masterraden van de geneeskunde faculteiten in Nederland. Hierbij worden problemen die spelen bij co-assistenten in heel Nederland gesignaleerd en gevolgd. Gesignaleerde problemen worden daarna onder de aandacht gebracht bij beleidsbepalende instanties en personen in het medisch onderwijs. Daarnaast neemt het LOCA deel aan tal van landelijke werkgroepen over onderwijs en probeert ook ten aanzien van actuele onderwerpen de mening van de co-assistent te vertegenwoordigen.

Wat het LOCA doet:
– Co-assistenten informeren over de politieke ontwikkelingen in de zorg en het onderwijs.
– Deelname aan werkgroepen over bijvoorbeeld: professioneel gedrag, toetsing, onderzoek naar onderwijs, academische vorming.
– Verbeteren van de beoordelingen van co-assistenten
– Hulp bieden bij het afstuderen en de overgang naar arts-assistent
– Aandacht vragen voor stagevergoedingen
– Bijdragen aan discussies omtrent onderwijsvernieuwingen zoals het differentiatiejaar.

De Geneeskundestudent

De Geneeskundestudent is de landelijke en onafhankelijke belangenbehartiger van geneeskundestudenten. In 1996 is het opgericht onder de naam ‘KNMG Studentenplatform’, als zelfstandig en landelijk overlegorgaan van de KNMG. Sinds januari 2015 is De Geneeskundestudent een van de acht federatiepartners van de KNMG en verder is De Geneeskundestudent sinds maart 2015 een zelfstandige vereniging. Als lid van De Geneeskundestudent word je – samen met ruim 17.000 andere leden – vertegenwoordigd door De Geneeskundestudent.

International Federation of Medical Student’s Associations

IFMSA-NL staat voor International Federation of Medical Students’ Associations – the Netherlands. De vereniging is de Nederlandse tak van IFMSA, een vereniging met meer dan 1,2 miljoen actieve geneeskundestudenten uit 108 verschillende landen, en van EMSA, de European Medical Students’ Assocation. Als vereniging streeft IFMSA-NL naar een beter bewustzijn en verbetering van Global Health. Dit doet IFMSA-NL door het vormen van een internationaal platform voor studenten met initiatieven die zich richten op bewustwording en verbetering van Global Health in de samenleving en op persoonlijke ontwikkeling van toekomstige professionals in de gezondheidszorg. IFMSA-NL organiseert klinische en onderzoeksstages naar het buitenland. Daarnaast organiseert IFMSA-NL tal van projecten, zoals het bekende Teddy Bear Hospital of Breaking the Silence.

Binnen IFMSA-NL bestaat de werkgroep Medisch Onderwijs. Deze werkgroep staat in contact met het LMSO. De werkgroep kijkt met een Global Health blik naar het medisch curriculum en probeert het aan te vullen waar nodig. De werkgroep is te bereiken via nome@ifmsa.nl.

Meer informatie over IFMSA-NL is te vinden op www.ifmsa.nl.