Erasmus Medisch Centrum

Het Erasmus MC, gevestigd in de stad Rotterdam, is een universitair medisch centrum waar nieuwe kennis wordt ontwikkeld en overgedragen aan (toekomstige) professionals. Het werkterrein is zeer breed en strekt zich uit van ziekte tot gezondheid en van individuele tot maatschappelijke gezondheidszorg.

De ontwikkelde kennis en nieuwe bevindingen komen ten goede aan de dagelijkse zorg voor en behandeling van patiënten. Het Erasmus MC is, met het kinderziekenhuis Erasmus MC-Sophia, gevestigd in het centrum. Het oncologisch centrum Erasmus MC-Daniel den Hoed staat in Rotterdam Zuid.

Als grootste universitair medisch centrum van Nederland schept het Erasmus MC in Nederland bijzondere kansen voor onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg. Meer dan 13.000 medewerkers spannen zich hier dagelijks voor in.

Curriculum
Het Bachelor-Mastercurriculum is opgebouwd uit thematisch onderwijs en lijnonderwijs.
Jaar 1 van de Bachelor bestaat uit de thema’s ‘De gezonde mens’, ‘Stoornissen in het milieu interieur’ en ‘Stoornissen in voeding, metabolisme en hormonale regulatie’. In jaar 2 worden ‘Oncologie’, ‘Infectie- en immuunziekten’ en het ‘Aandoeningen van het houdings- en bewegingssysteem’ behandeld. Daarnaast lopen de studenten in het tweede jaar Zorgstage en hebben ze vier weken keuzeonderwijs. Het begin van het laatste Bachelorjaar bestaat uit tien weken minoronderwijs. Deze minor kan aan de eigen faculteit, maar ook aan een andere faculteit of universiteit gevolgd worden. Na de minor volgen de thema’s ‘Stoornissen in de reproductieve cyclus’, ‘Dysfunctie van hersenen en zintuigen’ en ‘Arts en volksgezondheid. .
De Master bestaat uit drie weken methoden van onderzoek en twintig weken geïntegreerd patiëntenthema ter voorbereiding op het keuzeonderzoek en de co-schappen. De student doet vervolgens 21 weken keuze-onderzoek en 82 weken co-schappen.

Speerpunten Erasmus MC
De opleiding heeft als speerpunt om naast goede artsen ook goede onderzoekers op te leiden. Dit is duidelijk terug te zien in het curriculum en het extra curriculaire aanbod. Binnen het curriculum zijn onderdelen als Journal Clubs al vanaf het eerste jaar ingebed. Ook methodologie komt in jaar 1 al aan bod. In het tweede en derde jaar moeten studenten voor het keuze-onderwijs en voor veel minoren ook een wetenschappelijk artikel of een systematic review schrijven.

Extracurriculair wordt het volgende aangeboden:

  • Junior Med School voor middelbare scholieren uit de regio.
  • Honours Class in het eerste een tweede jaar voor een geselecteerde groep goede studenten.
  • 5 Research Masters. Studenten kunnen hiervoor solliciteren en al vanaf hun 2e of 3e jaar een voortraject volgen.

Decentrale selectie
Er is een decentrale selectieprocedure in Rotterdam. Al sinds 2001 laten we een groot deel van de eerstejaarsstudenten toe via de decentrale selectie. Vanaf 2015 is dit percentage uitgebreid naar 100%. De eerste ronde bestaat uit het schrijven van een motivatiebrief en het invullen van formulieren over extra vakken, bijzondere prestaties, bestuurlijke en organisatorische ervaring, ervaring in de gezondheidszorg of eerdere academische of HBO-opleiding.
De tweede ronde bestaat uit 5 toetsen over één medisch onderwerp(bijv. HIV/AIDS, Diabetes, Hypertensie). De toetsen zijn:

  • Anatomie (ruimtelijk inzicht)
  • Verwerking van de collegestof
  • Verwerking van wetenschappelijke artikelen
  • Logisch redeneren
  • Rekenen aan patiënten

Aanspreekpunt voor onderwijsinspraak: onderwijs@mfvr.nl

EMC