Maastricht Universitair Medisch Centrum +

In Maastricht is de opleiding Geneeskunde ondergebracht in de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences (FHML). De opleidingen Gezondheidswetenschappen, European Public Health en Biomedische wetenschappen zijn ook onderdeel van de faculteit. De FHML vormt samen met het ziekenhuis (azM) het Maastricht Universitair Medisch Centrum (Maastricht UMC+). De + staat voor taken als gezondheidspreventie, het vaststellen van risicofactoren en vroege diagnostiek. Er zijn 5 grote onderzoeksschool, die allen betrokken zijn bij de verschillende opleidingsdomeinen. Verder zijn er sinds kort twee grote onderzoeksinstituten in de faculteit gevestigd.
In Maastricht is geneeskunde in academisch jaar 2015-2016 met 384 nieuwe studenten begonnen. Hiervan waren 50 plaatsen voor de masteropleiding A-KO (Arts-Klinisch Onderzoeker), 29 plaatsen voor EU-studenten die wilden instromen in de International Track of Medicine (ITM) en 13 plaatsen voor niet-EU studenten binnen de ITM. De overige 292 plaatsen waren plaatsen voor de reguliere bachelor Geneeskunde. Verder zijn er in jaar 2 enkele zij-instroomplekken beschikbaar. 100% van de studenten wordt m.b.v. Decentrale Selectie geselecteerd.
Het herziene bachelor curriculum is ingegaan per 2011-2012, per 2013-2014 is het herziene master curriculum ingegaan.

Jaar 1 van de bachelor staat in het teken van ‘De mens in gezondheid en ziekte’, jaar 2 richt zich op ‘Levensfasen en diagnostiek’ en in jaar 3 ligt het accent op ‘Chronische aandoeningen’. De coschappen zijn zo ingericht dat studenten langer op één opleidingsplek blijven en op deze manier dus ook echt onderdeel van het team worden.

Wat maakt Maastricht bijzonder?
In Maastricht is het onderwijs opgezet rond het Probleemgestuurd Onderwijs (PGO), waarin je aan de hand van casuïstiek zelf leerdoelen maakt en deze uitwerkt. Er zijn daarom maar een beperkt aantal klassieke colleges per week. Veel meer gaat het om de eigen verworven kennis, die je als leerdoelen bespreekt in een groep van maximaal 10 studenten. Daarnaast hecht Maastricht veel waarde aan het vaardighedenonderwijs. Daarom wordt er vanaf dag 1 al begonnen met het aanleren van verschillende vaardigheden. Zo begin je in jaar 1 met laboratoriumpractica en oefenen van lichamelijk onderzoek en injecteren. Dit kan allemaal gebruikt worden in consulten met simulatiepatienten, wat in jaar 1 t/m 3 gebeurt in het CORE-onderwijs (COnsultvoering- en REflectie-onderwijs). In jaar 3 kun je dit wekelijks toepassen op echte patiënten tijdens de onderwijspoli in het ziekenhuis, revalidatiecentra of GGZ-instellingen in de omgeving.

In Maastricht wordt daarnaast veel aandacht besteed aan de internationalisering. In 2 jaar is er voor 2 keuzeblokken de mogelijkheid onderwijs in Ferrara, Italië te volgen. In de Master gaan de meeste studenten minimaal 1x naar het buitenland. In de nieuwe master kan dit alleen voor de keuzem​ogelijkheden. In Nederland wordt dan de basis gelegd en worden de verplichte onderdelen aangeboden.​

Voor meer informatie over de opleiding Geneeskunde in Maastricht:
http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Faculteiten/FHML/Doelgroep/
AankomendeStudenten/Bacheloropleidingen/Opleidingen/Geneeskunde.htm

Als er vragen zijn over het onderwijs kun altijd gemaild worden naar Pulse Onderwijs. Dit is een commissie van Medische Studievereniging Pulse en vormt de studentvertegenwoordiging en -medezeggenschap Geneeskunde Maastricht: pulseonderwijs@maastrichtuniversity.nl

MUMC+