VU medisch centrum

Ook op de Vrije Universiteit (VU) bestaan de bachelor en de master allebei uit 3 jaren.
In jaar 1 staat de gezonde mens centraal, in jaar 2 doorlopen we alle levensfasen van de mens en in jaar 3 is er veel aandacht voor klinisch redeneren. De master bestaat uit 3 onderdelen, te weten: wetenschappelijke stage (16 wk), keuzestage (10 wk) en co-schappen (2,5 jaar). In het eerste jaar is er veel aandacht voor de link tussen theorie en praktijk, in de daaropvolgende jaren worden de co-assistenten steeds meer verantwoordelijk voor het reilen en zeilen op een afdeling.
Per jaar starten er 350 studenten, waarbij de helft door decentrale selectie wordt geselecteerd en de andere helft via de centrale loting.
De faculteit delen we met de studie bewegingswetenschappen, maar vaak hebben studenten van rechten of biomedische wetenschappen ook les in onze faculteit, vanwege de grootte van de collegezalen.
Onze colleges vinden vooral plaats in het ziekenhuis, waardoor patiënten gemakkelijker bij het patiëntcollege aanwezig kunnen zijn.

Speerpunten
Op veel faculteiten in Nederland wordt gewerkt met het CanMeds model, een model waarin zeven competenties van een arts worden beschreven. Het VUmc werkt met 8 competenties.
Deze competenties zijn: medisch expert, gezondheidsbevorderaar, beroepsbeoefenaar, academicus, organisator, communicator, samenwerker en reflector. Vooral de laatste rol heeft een centrale plek binnen onze opleiding. Verder is aan het VUmc de link tussen de praktijk en de theorie erg belangrijk. Zo komen de studenten al vanaf jaar 1 in contact met patiënten. Verder wordt de studiestof door middel van verschillende onderwijsvormen aangeboden en worden de studenten nauwlettend in de gaten gehouden door een goed georganiseerd mentorsysteem.

Decentrale selectie
Aan het VUmc vindt er al een aantal jaar decentrale selectie plaats. Per jaar komen ongeveer 150 studenten binnen via de decentrale selectie.
De decentrale selectie bestaat uit 2 rondes: de eerste ronde moet je een motivatiebrief schrijven waarom je graag aan het VUmc geneeskunde wil studeren. In deze ronde vallen de meeste mensen af. De tweede ronde bestaat uit 3 dagen, waarbij op de eerste dag een college wordt gegeven en de overige dagen bestaat uit 5 toetsen. Deze toetsen gaan onder andere over: rekenen, PubMed, van tevoren bestudeerde stof, filosofie en anatomie. Voor 4 van deze toetsen dien je een voldoende te behalen om in aanmerking te komen voor een plek.

Medezeggenschap
Studentenraad:
De studentenraad behartigt de belangen van alle studenten die studeren aan het VUmc. De raad bestaat uit 9 mensen, waarbij 3 mensen het dagelijks bestuur vormen en de overige leden allemaal een aparte portefeuille hebben.
Voor meer informatie over de studentenraad VUmc of vragen;
www.studentenraadvumc.nl
studentenraad@vumc.nl
Studentassessor:
De studentassessor is de adviseur van de programmadirecteur Geneeskunde en neemt tevens deel aan het FSO (facultair studenten overleg).
Hij/zij adviseert de programmadirecteur over studentzaken en neemt deel aan verschillende vergaderingen binnen de opleiding, zoals het programmaleidersoverleg en de opleidingsraad.

VUmc 2