Missie en Kerntaken

Landelijk is het LMSO een belangrijk aanspreekpunt voor decanen, besturen, overheid en media als het gaat om zaken die alle Nederlandse geneeskundestudenten aangaan. Hierdoor is het LMSO in staat om relevante onderwerpen aan te pakken en in te spelen op nieuwe ontwikkelingen op landelijk niveau. Een andere functie van het LMSO is de interne informatievoorziening naar LMSO-leden en afstemming tussen studentbestuursleden van de UMC’s.