Workshopronde A

A1 OER-training
door AKKU trainingsbureau

Elke opleiding heeft een OER waarin de rechten en plichten met betrekking tot onderwijs en tentamens worden beschreven. Veel studenten weten niet dat de OER bestaat en als ze er wel van op de hoogte zijn, hebben ze erg waarschijnlijk niet in de OER gelezen welke rechten en plichten ze hebben. Dit is echter erg van belang om wel van op de hoogte te zijn. Daar komen jullie in beeld. Mocht er een situatie voorkomen waar een student het ergens echt niet mee eens is, bijvoorbeeld een tentamen resultaat, dan is het aan jullie om de studenten te adviseren hoe deze het beste bezwaar kan indienen. Daarom krijg je in deze training uitleg over waar je de OER kunt vinden, hoe je deze leest en welke informatie je nodig hebt in verschillende situaties waar studenten in kunnen belanden.

A2 Feedback geven
Door AKKU trainingsbureau

Welke feedback heb jij deze week ontvangen? Of heb je misschien zelf iemand van goede feedback voorzien? Gelukkig maar dat we zoveel feedback om ons heen strooien, want daar leren we van en zo ontwikkelen we steeds verder. Of toch niet? Als de feedback toch niet zo goed viel als gehoopt, kan het zijn dat de feedback helemaal niet dat leerproces teweeg brengt waar het voor bedoeld was. Dan kan het zelfs de ontwikkeling negatief beïnvloeden. Na deze training weet je veel beter hoe je feedback op een fijne leerbevorderende manier kunt geven en ontvangen. Dit is essentieel voor het effectief bespreken van het onderwijs met coördinatoren en docenten.

A3 Netwerken en Lobbyen
Door AKKU trainingsbureau

Ken jij vrienden, familie, collega’s die in hetzelfde werkzame wereldje zitten als jij? Of heb je wel eens gesproken met iemand van het centrale orgaan of van een andere FSR. Maak hier dan gebruik van! Er zijn zoveel mensen om je heen, zelfs mensen die je misschien maar één keer hebt gesproken. Die ene keer is voldoende om ze toe te voegen aan je netwerk en er ooit misschien wel weer een gesprek mee te beginnen. Dit is dé manier om op de hoogte te blijven over wat er speelt op jouw instituut, maar ook op andere faculteiten en het centrale orgaan. Als FSR is het erg waardevol om op deze manier op de hoogte te zijn en je lijntjes veel verder te hebben dan alleen in je eigen faculteit.

A4 Time-Management
Door AKKU trainingsbureau

Wie kent dit mooie Engelse woord niet. Het vat mooi samen waar iedereen wekelijks mee te maken heeft. Binnen je bestuur, je werk, binnen de studie, maar ook in je privé leven. Als je je tijd efficiënter kan inrichten buiten je bestuur, zul je binnen het bestuur meer tijd en rust in je hoofd overhouden. Daarnaast is het erg relevant om je time-management goed op orde te hebben voor een effectieve vergadering. In deze training zul je vanuit verschillende kanten kijken naar jouw manier van time-management. Je tijd indelen, goed benutten en je persoonlijke doelen en welzijn bewaken. Je krijgt veel tips en tricks en gaat deze ook uitproberen. Wat werkt voor jou het beste? Aan het eind van deze training zul je geïnspireerd zijn om anders naar jouw time-management te kijken en zul je hier ook daadwerkelijk mee aan de slag kunnen.

A5 Leiderschap
Door AKKU trainingsbureau

Iedereen maakt wel eens een moment van leiderschap mee. Dit kan zijn op het moment dat je even het gesprek leidt, als je voorzitter of coördinator bent of op momenten dat er een statusverschil is waarbij jij de hogere status hebt. Als leider wil je iets bereiken, je wil iets losmaken in mensen of ze aanzetten tot handelen. Maar hoe pak je dit aan? Hoe kom je over als een fijne leider waar mensen graag naar luisteren, maar ook echt gemotiveerd van raken om hun best te doen en zaken aan te pakken? In deze training leer je alle facetten kennen die maken dat jij de volgende keer een echt fijne motiverende leider kan zijn. Alle kleine ins en outs dus om je omgeving te activeren en inspireren.

A6 Wat er buiten je faculteit gebeurt, maar invloed heeft op jouw opleiding
(oud) O&O adviseurs Casey Grandbois van Ravenhorst en Roel Wouters

Hoe verhouden jouw werkzaamheden op de faculteit zich tot landelijke ontwikkelingen en Nederlandse belangenorganisaties? Hierbij kun je denken aan overkoepelende organen die UMC’s vertegenwoordigen, maar ook aan studentenfracties die de belangen van alle studenten vertegenwoordigen. In deze workshop zullen twee (oud)studentadviseurs van de landelijke werkgroepen van opleidingsdirecteuren en decanen toelichten hoe je kennis van de politiek en landelijke organisaties van grote meerwaarde voor je medezeggenschapsjaar kan zijn. Zij zullen inhoudelijk ingaan op enkele belangrijke organen en op welke manier jijzelf meer invloed kan uitoefenen door middel van kennis van de werkzaamheden van de verschillende fracties zal uitgebreid aan bod komen.