Workshopronde C

C1 Gender
Prof. Lagro-Janssen en Sietske van der Meulen

In deze workshop willen wij met jullie van gedachten wisselen over gender in communicatie en besluitvorming. Mannen en vrouwen gaan op een andere manier om met feedback en samenwerking. In groepsprocessen zijn genderverschillen dan ook goed zichtbaar. Zo zijn mannen over het algemeen meer gericht op het behalen van resultaten en gaan zij makkelijker conflict aan dan vrouwen. Vrouwen zullen daarentegen meer uit zijn op verbindingen aangaan, en zich schikken in conflicten. Bij strijd zijn vrouwen meer geneigd dit onderhuids uit te vechten. Culturele beelden hebben hierbij invloed op de manier waarop mannen en vrouwen omgaan met conflictoplossing in groepsverbanden, maar ook hoe machtverhoudingen ontstaan. In de workshop zal op een interactieve manier aan de slag worden gegaan met de rol die gender kan spelen in medezeggenschap.

C2 No more toys for boys
Maroeska Rovers, hoogleraar evidence-based surgery

Bij vrijwel elke medische innovatie klinkt de belofte dat zorg er beter en goedkoper door wordt. Maar is dat ook altijd zo? In de praktijk blijkt de meerwaarde van nieuwe oplossingen vaak marginaal. Zo blijkt slechts de helft van alle nieuwe behandelingen daadwerkelijk beter dan de op dat moment gangbare behandelingen. Bovendien blijkt dat 80% van alle innovaties niet op de markt komt, en van de producten die wel op de markt komen blijkt 70% na 2 jaar weer verdwenen.
Om de duurzaamheid van onze gezondheidszorg te behouden, moeten we ervoor zorgen dat de medische innovaties betaalbaar, effectief, en van waarde voor de patiënt zijn.
Tijdens de workshop hoop ik te laten zien dat we samen (dwz over de grenzen van disciplines en ziekenhuizen heen) de gezondheidszorg beter en betaalbaarder kunnen maken. Hierbij zal ik zeker ook vertellen hoe we dit binnen MITeC, onze nieuwe state-of the art operatiekamers aanpakken en welke uitdagingen we daarbij tegenkomen.

C3 Dit gaan we onderzoeken! … Now what?
Drs. Tim Klaassen – onderwijskundige/onderzoeker, werkzaam binnen de Radboudumc Health Academy (RHA), sectie Research in Learning and Education (RLE)

‘We hebben een probleem, een niche of zijn eenvoudigweg enorm nieuwsgierig. Onderzoek kan ons de inzichten geven om gefundeerd beslissingen te nemen. Maar goed onderzoek doen is niet eenvoudig. Zeker niet wanneer het gaat om onderzoek van onderwijs waarbij ‘feiten en waarheden’ genuanceerder liggen dan bijvoorbeeld bij een RCT binnen moleculair onderzoek. Vragen als: stellen we überhaupt wel de juiste onderzoeksvraag? Hoe kiezen we een passende onderzoeksmethodologie? Hoe voeren we deze accuraat en efficiënt uit? Hoe overtuigen we beoogde respondenten om mee te doen? En hoe analyseren we alle data en komen we tot een gedegen conclusie? Tijdens deze workshop zullen we werken aan het opstellen van weloverwogen onderzoeksopzetten, is er voldoende ruimte voor vragen en het uitwisselen van ervaringen en expertise om te komen tot een antwoord op jullie onderzoeksvraag.’
Voorbereiding deelnemers:
‘Stel individueel een goed geformuleerde onderzoeksvraag op die gebaseerd is op een probleem, een niche of simpelweg interesse of nieuwsgierigheid. De enige restrictie: de vraag moet te maken hebben met onderwijs. En beschrijf in maximaal 100 woorden hoe je dit zou willen onderzoeken.’
Stuur de onderzoeksvraag plus korte beschrijving van onderzoeksopzet vóór 14 oktober 2016 naar tim.klaassen@radboudumc.nl o.v.v. ‘workshop voorbereiding LMSO + je naam + jaar van opleiding’

C4 Effectief Solliciteren en Personal Branding
Monique Eland MSc, managing consultant BKV, loopbaanadviseur, coach en trainer voor artsen

Wie geeft mij sollicitatieadvies? Hoe schrijf ik een indrukwekkende sollicitatiebrief? Hoe profileer ik me op social media? Wat is de beste manier om mezelf te presenteren?
Tijdens de workshop Effectief Solliciteren en Personal Branding van BKV ontvangt u nuttige tips met betrekking tot sollicitatievaardigheden en het gebruik van social media. Personal Branding is een manier om het allerbeste uit uzelf te halen door uw drie i’s te kennen: identiteit, imago en impact.
De workshop is interactief, want gebaseerd op de vragen en gewenste onderwerpen van de deelnemers. De actieve deelnemer gaat dus sowieso met direct bruikbare tips naar huis!
Wilt u een gratis cv check? Mail uw cv dan uiterlijk 18 oktober 2016 naar m.eland@bkvgroup.eu o.v.v. Workshop Effectief Solliciteren en Personal Branding 23 oktober 2016. Uw cv wordt dan persoonlijk met u besproken op de dag van de workshop.

C5 Goal setting
IFMSA-NL

Daar zit je dan, aan de tafel waar je mee kunt praten over die zaken die jou en je medestudenten écht aangaan. Je wilt echter niet alleen meepraten. Aan het einde van je termijn wil je terugkijken en kunnen zeggen: “ik heb echt iets bereikt”. Je gaat van start met ideeën, goede ideeën, over wat er anders kan en moet! Gedurende het jaar zal je echter merken, of heb je zelfs al gemerkt, dat deze ideeën soms op de achtergrond raken en het jaar zo weer om is. Wil je dit voorkomen en het volste halen uit jouw jaar? Dan is deze workshop wat voor jou!
Je leert verschillende methodes om jouw ideeën en motivatie om te zetten in concrete doelen. Er worden handvatten geboden om je doelen op te stellen en ze gedurende het jaar niet uit het oog te verliezen. Handig voor nu en voor alle jaren die volgen!

C6 Student betrokkenheid in de Nederlandse opleidingen (dier)geneeskunde
Stephanie Meeuwissen, oud-assessor Maastricht, oud-LMSO bestuurslid

Kennen jullie ons nog van vorig jaar? In Maastricht wisselden studenten informatie uit over de organisatie van hun medezeggenschap, maar dachten ze ook na over verbeterpunten en best practices. We merkten dat er overeenkomsten (o.a. het doel), maar zeker ook verschillen (o.a. organisatie en werkwijze) waren tussen de faculteiten. Bovendien vonden deelnemers het interessant om te leren van medezeggenschap in andere faculteiten. Al snel bleek dan ook dat het niet bij deze workshop zou blijven. Een wetenschappelijk onderzoek volgde, waarbij in de periode april – juli 2016 interviews zijn gehouden met alle opleidingsdirecteuren en 6 focusgroepen met studenten (dier)geneeskunde (NL). Het doel was om de organisatie en effecten van studentvertegenwoordiging te verbeteren, waarvoor we de volgende onderzoeksvragen ontwikkelden: i) wat is de effectiviteit van studentvertegenwoordigers in het (dier)geneeskundig onderwijs, ii) hoe kan de effectiviteit van studentvertegenwoordigers worden verbeterd en iii) wat is het effect op persoonlijk en professionele ontwikkeling van de betrokken studenten?
Tijdens deze workshop worden onze resultaten aan jullie terug gekoppeld, waarna we hier graag met jullie over in discussie gaan.